elements.jpg

Nasze przykładowe realizacje - ponad 700 zadowolonych Klientów!

Publimar Zamość

Instalacja

Instalacja o mocy 39,670 kWp, składająca się z 126 modułów Longi LR6-60HPB 315M połączonych z inwerterem 3-F Huawei Sun2000-36KTL (39 kW). Ukończona i oddana do użytku 05.03.2020 r, instalację uruchomiono 20.04.2020 r. Instalacja pracuje na 6 obwodach złożonych z 21 modułów każdy, rozdzielonych na 3 MPP (z uwagi na budowę i wielkość instalacji). Połączenie falownika z serwerem monitoringu instalacji zostało skonfigurowane 23.06.2020, toteż pełne dane są dostępne od tego momentu.

Usytuowanie

Elektrownia słoneczna wykonana na konstrukcji przeznaczone na dachy kryte blachą trapezową. Kąt nachylenia połaci dachu to 12 stopni względem podłoża. Instalacja skierowana niemal idealnie na południe (kierunek S). Na połaci dachu nie występują żadne zacienienia. Wysokość budynku to około 10 m, lokalizacja obrzeża Zamościa wśród zabudowy przemysłowej i usługowej.Instalacja znajduje się dachu budynku dystrybucyjnego w Zamościu firmy Hurtownia Mięsa i Wędlin Publimar.
 

Uzyski (sezon produkcyjny marzec - październik włącznie)

Maksymalna moc chwilowa instalacji to 36,039 kW. Przeciętne dzienne uzyski z instalacji kształtowały się pomiędzy 170 a 280 kWh/dzień . Miesięczne uzyski z instalacji to od 4300 do 6260 kWh/miesiąc (od lipca do września włącznie). Uzysk energii, w okresie od końca kwietnia 2019 do połowy października 2020 (niepełne 6 miesięcy), z instalacji to 30670 kWh.

Obrzeża Lublina

Instalacja

Instalacja o mocy 3,520 kWp, składa się z 11 modułów Longi LR6-60HPH 320M oraz inwertera 1-F GoodWe GW3600D-NS (3,6 kW). Instalacja ukończona i oddana do użytku w dniu 27.02.2020 r, która została uruchomiona dnia 17.04.2020 r. Instalacja pracuje na jednym MPP, z uwagi na małą ilość modułów i dbałość o jak najlepsze parametry pracy w trakcie użytkowania.

Usytuowanie

Elektrownia słoneczna wykonana na konstrukcji przeznaczonej na dachy skośne z pokryciem dachowym wykonanym z dachówki. Dach w środkowej części z dużym wykuszem, który może powodować delikatne zacienienie późnym popołudniem. W otoczeniu domu znajduje się ogród z wieloma drzewami, które z uwagi na zainstalowaną helioelektrownię, inwestor będzie sumiennie pielęgnował poprzez skracanie. Kąt nachylenia połaci montażu to około 45 stopni. Instalacja skierowana niemal idealnie na południe (kierunek S, odchylenie od geograficznego południa o 3 stopnie). Budynek mierzy około 8 m (w szczycie) i zlokalizowany jest w dzielnicy domków jednorodzinnych na obrzeżach Lublina.
 

Uzyski (sezon produkcyjny)

Maksymalna moc chwilowa instalacji wynosi 3,195 kW. Przeciętne dzienne uzyski z instalacji kształtowały się pomiędzy 15 a 22 kWh/dzień. Instalacja miesięcznie generuje około 500 kWh/miesiąc (od kwietnia do września włącznie). Sumaryczny (niepełny rok) uzysk energii z instalacji to 2 842 kWh (okres od połowy kwietnia 2020 do początku grudnia 2020). Instalacja ma 3,5 miesiąca na wyprodukowanie ilości energii zgodnej z przewidywaniami (co najmniej 3520 kWh). W związku z powyższym instalacja osiągając pełny rok pracy z pewnością przekroczy swoją zakładaną minimalną roczną produkcję. Biorąc pod uwagę czynniki obniżające generację energii (delikatne zacienienia), uzyski z instalacji są bardzo dobre.

Okolice Kraśnika

Instalacja

Instalacja o mocy 8,850 kWp, składająca się z 30 modułów polikrystalicznych Canadian Solar CS3K-295P połączonych z inwerterem 3-F Huawei Sun2000-10KTL M0 (11 kW). Instalacja ukończona i oddana do użytku w czerwcu 2020 r, natomiast uruchomiono została w dniu 17.06.2020 r. Instalacja pracuje na dwóch punktach śledzenia maksymalnej mocy, z uwagi na wielkość instalacji. Monitoring instalacji funkcjonuje od końca 08.2020.

Usytuowanie

Elektrownia słoneczna wykonana na konstrukcji przeznaczonej na dachy skośne z pokryciem dachowym wykonanym z blachodachówki. Kąt nachylenia połaci montażu to około 30 stopni. Instalacja skierowana niemal idealnie na południe (kierunek SSW, odchylenie od geograficznego południa o 15 stopnie na zachód). Wysokość budynku to około 4,5 m (w szczycie), który znajduje się w zabudowie domków jednorodzinnych na obrzeżach Kraśnika.
 

Uzyski (sezon produkcyjny)

Maksymalna moc chwilowa instalacji wynosi 7,193 kW (wrzesień 2020). Przeciętne dzienne uzyski kształtowały się pomiędzy 40 a 52 kWh/dzień (wrzesień 2020). Miesięczne osiągi z instalacji to około 1000 kWh/miesiąc (wrzesień 2020). Sumaryczny (niepełny rok) uzysk energii z elektrowni fotowoltaicznej wynosi 4 250 kWh (okres od połowy czerwca 2020 do połowy października 2020).

Okolice Łukowa

Instalacja

Instalacja o mocy 40 kWp, składająca się ze 125 modułów Longi LR6-60HPH 320M połączonych z inwerterem 3-F Huawei Sun2000-36KTL (39 kW). Instalacja ukończona i oddana do użytku w 18.06.2020 r, instalację uruchomiono 21.07.2020 r. Instalacja pracuje na 6 obwodach złożonych z 20-22 modułów każdy, rozdzielonych na 4 MPP (z uwagi na budowę inwertera - po 2 wejścia na MPP) oraz uwarunkowania zewnętrzne (instalacja wsch.-zach.). Instalacja dodatkowo wyposażona w Huawei Smart Power Sensor - inteligentny dwukierunkowy licznik energii dedykowany do falowników Huawei. Licznik przekazuje zdigitalizowane dane na portal monitoringu.

Usytuowanie

Elektrownia słoneczna wykonana na konstrukcji przeznaczone na dachy skośne z pokryciem dachowym wykonanym z blachy trapezowej. Instalacja znajduje się na dwuspadowym dachu budynku gospodarczego, którego połaci skierowane są na wschód i zachód odpowiednio. W otoczeniu budynku brak jakichkolwiek zacienień i przeszkód. Kąt nachylenia połaci montażu to około 45 stopni. Instalacja skierowana zgodnie z płaszczyznami połaci niemal idealnie na wschód oraz zachód (kierunek E i W, odchylenie). Wysokość budynku to około 9 m (w szczycie), lokalizacja na w okolicach Łukowa, w niewielkiej miejscowości, zabudowa rolna.
 

Uzyski (sezon produkcyjny)

Najwyższa moc chwilowa odnotowana we wrześniu w instalacji to 28,799 kW (brak danych z całego roku na tą chwilę). Przeciętne dzienne uzyski z instalacji (we wrześniu) kształtowały się pomiędzy 150 a 175 kWh/dzień. Miesięczne uzyski z instalacji to około 4000 kWh/miesiąc (od kwietnia do września włącznie). Sumaryczny (niepełny rok) uzysk energii z instalacji to 11 850 kWh (okres od sierpnia 2020 do początku października 2020). Na prezentowanych wykresach występują dane tyczące się produkcji (kolor zielony), zużycia wyprodukowanej energii (kolor niebieski) i pobór energii z sieci (kolor czerwony). Pełną analizę funkcjonowania instalacji przeprowadzić będzie można po pełnym roku jej działania.

Okolice Lublina

Instalacja

Instalacja o mocy 9,765 kWp, składająca się z 31 modułów Longi LR6-60HPH 315M oraz inwertera 3-F Zeversolar Evershine TLC10000 (10 kW). Instalacja ukończona oraz oddana do użytku w dniu 24.06.2019 r, natomiast uruchomiono została dnia 28.07.2019 r. Z uwagi na warunki na połaci montażu (przełamanie dachu), jak i ilość modułów instalacja została rozdzielona na dwa obwody (MPP): pierwszy składający się z dwóch rzędów po 10 sztuk modułów, a drugi składający się z 3 rzędów po 3 sztuki oraz jednego rzędu z dwoma sztukami modłów.

Usytuowanie

Elektrownia słoneczna wykonana na konstrukcji przeznaczonej na dachy skośne z pokryciem dachowym wykonanym z blachy trapezowej. Dach w środkowej części z lekkim przełamaniem nachylenia połaci. Kąt nachylenia połaci montażu to około 45 stopni i 42 stopnie odpowiednio. w związku z powyższym instalację pracuje na dwóch niezależnych MPP. Instalacja skierowana jest na południowy-wschód (kierunek SE, odchylenie od geograficznego południa o 43 stopni). Budynek mierzy około 6,5 m (w szczycie) oraz znajduje się w dzielnicy domków jednorodzinnych na obrzeżach Lublina.
 

Uzyski (sezon produkcyjny)

Maksymalna moc chwilowa instalacji to 8,230 kW. Przeciętne dzienne uzyski z instalacji kształtowały się pomiędzy 42 a 60 kWh/dzień. Miesięczne uzyski z instalacji to około 1400 kWh/miesiąc (od kwietnia do sierpnia włącznie). Sumaryczny roczny uzysk energii z instalacji to 10 523 kWh (okres od sierpnia 2019 do sierpnia 2020 - pełny rok). Co świadczy o tym, iż w rzeczonym okresie produkcja całkowita była o 5% wyższa od mocy nominalnej instalacji, przy czym należy pamiętać że instalacja nie jest skierowana na optymalny azymut, co świadczy bezpośrednio o jej bardzo dobrym funkcjonowaniu.

Okolice Świdnika

Instalacja

Instalacja o mocy 4,965 kWp, składająca się z 15 modułów w technologii FullBlack, które połączone są z inwerterem 3-F Huawei Sun2000-4KTL M0 (4,4 kW). Instalacja ukończona i oddana do użytku w dniu 24.07.2020 r, natomiast uruchomiono została w dniu 14.08.2020 r. Instalacja pracuje na dwóch punktach śledzenia maksymalnej mocy, z uwagi na rozdzielenie jej na dwie połacie, każda o innym azymucie.

Usytuowanie

Elektrownia słoneczna wykonana na konstrukcji przeznaczonej na dachy skośne z pokryciem dachowym wykonanym z blachodachówki. Kąt nachylenia połaci montażu to około 35 stopni. Instalacja podzielona na dwie części - pierwsza składa się z 9 zaś druga z 6 sztuk modułów. Pierwsza część skierowana niemal idealnie na południe (kierunek S, odchylenie od geograficznego południa o 3 stopnie), druga część ukierunkowana prawie całkowicie na zachód (kierunek W, odchylony o 7 stopni na południe). Wysokość budynku to około 6 m (w szczycie), który znajduje się w dzielnicy domków jednorodzinnych na obrzeżach Świdnika.
 

Uzyski (sezon produkcyjny)

Maksymalna moc chwilowa instalacji wynosi 3,974 kW (wrzesień 2020). Przeciętne dzienne uzyski kształtowały się pomiędzy 25 a 27 kWh/dzień. Miesięczne osiągi z instalacji to około 500 kWh/miesiąc (wrzesień 2020). Sumaryczny (niepełny rok) uzysk energii z elektrowni fotowoltaicznej wynosi 1 360 kWh (okres od połowy sierpnia 2020 do początku grudnia 2020).

Kraśnik

Instalacja

Instalacja o mocy 19,950 kWp, składająca się z 70 modułów polikrystalicznych Exe Solar X-LINE 285W, które połączone są z inwerterem 3-F Zeversolar Zeverlution PRO 33K (30 kW). Instalacja ukończona i oddana do użytku w dniu 05.012.2020 r, natomiast uruchomiono została w dniu 12.01.2020 r. Instalacja złożona z 3 obwodów po 23-24 moduły, pracuje na dwóch punktach śledzenia maksymalnej mocy, z uwagi na ilość modułów. Instalacja bez monitorowania przez internet.

Usytuowanie

Elektrownia słoneczna wykonana na konstrukcji przeznaczonej na dachy skośne z pokryciem dachowym wykonanym z blachy trapezowej. Kąt nachylenia połaci montażu to około 17 stopni. Instalacja skierowana na południowy zachód (kierunek SW, odchylenie od geograficznego południa o 30 stopni na zachód). Wysokość budynku to około 7 m (w szczycie), który znajduje się w luźno zabudowanej okolicy przy jednej z głównych ulic Kraśnika. Instalacja znajduje się na składzie budowlanym Roldaw Dariusz Wcisło w Kraśniku.
 

Uzyski (sezon produkcyjny)

W momencie wizyty na miejscu (24 kwietnia 2020 r.) instalacja wyprodukowała już 16 093,8 kWh, czyli 80% swojej nominalnej produkcji rocznej, do końca roku instalacja z pewnością przekroczy próg nominalnych uzysków.

Okolice Świdnika

Instalacja

Instalacja o mocy 4,480 kWp, składająca się z 14 modułów Longi LR6-60HPH 320M połączone są z inwerterem 3-F Fronius Symo 5.0-3-M WiFi (5 kW). Instalacja ukończona i oddana do użytku w dniu 22.01.2020 r, natomiast uruchomiono została w dniu 28.01.2020 r.

Usytuowanie

Elektrownia słoneczna wykonana na konstrukcji przeznaczonej na dachy skośne z pokryciem dachowym wykonanym z blachodachówki. Kąt nachylenia połaci montażu to około 45 stopni. Instalacja skierowana niemal idealnie na południe (kierunek S, odchylenie od geograficznego południa o 3 stopnie na zachód). Wysokość budynku to około 7 m (w szczycie), który znajduje się w dzielnicy domków jednorodzinnych na obrzeżach Świdnika.
 

Uzyski (sezon produkcyjny)

Maksymalna moc chwilowa instalacji wynosi 4,583 kW. Przeciętne dzienne uzyski to około 30 kWh/dzień. Miesięczne osiągi z instalacji to od 620 do 760 kWh/miesiąc. Sumaryczny uzysk energii z elektrowni fotowoltaicznej do połowy października wynosi 4 815 kWh (okres od końca stycznia 2020 do połowy października 2020). Na podstawie tych danych widzimy, iż instalacja wykazuje 7,4% nadprodukcji (mimo pracy przez zaledwie 9 miesięcy).

Lublin

Instalacja

Instalacja o początkowej mocy 3,465 kWp, składająca się z 11 modułów Longi LR6-60HPH 315M oraz inwertera 3-F Zeversolar Evershine TLC4000 (4 kW). Pierwszy etap ukończony i oddany do użytku pod koniec 24.06.2019 r, instalację została uruchomiono dnia 27.07.2019 r. Drugi etap - rozbudowa o dodatkowe 3 moduły Longi LR6-60HPH 315M została ukończono dnia 21.04.2020 r, natomiast instalację uruchomiono 20.05.2020. Obecnie instalacja pracuje na 14 modułach, które łącznie generują moc 4,410 kWp. Dodatkowo pierwszy rząd modułów (5 szt. od lewej) jest wyposażony w optymalizatory marki SMA Tigo - wspomagają one pracę instalacji z uwagi na okresowe zacienienie pojawiające się z uwagi na poprzedzającą przeszkodzę (komin).

Usytuowanie

Elektrownia słoneczna wykonana na konstrukcji przeznaczonej na dachy płaskie. Kąt nachylenia modułu to 36 stopni względem podłoża. Instalacja skierowana niemal idealnie na południe (kierunek SSE, odchylenie od geograficznego południa o 13 stopni). Budynek mierzy około 9 m i zlokalizowany jest w dzielnicy domków jednorodzinnych w centrum Lublina.
 

Uzyski (sezon produkcyjny marzec - październik włącznie)

Maksymalna moc chwilowa instalacji to 3,990 kW. Przeciętne dzienne uzyski z instalacji przed rozbudową kształtowały się pomiędzy 13 a 25 kWh/dzień, natomiast po rozbudowie uzyski sięgają między 15 a 30 kWh/dziennie. Miesięczne osiągi z instalacji to około 650 kWh/miesiąc (od kwietnia do września włącznie). Sumaryczny roczny uzysk z instalacji to 4 540 kWh (okres od września.2019 do września 2020), czyli produkcja w rzeczonym okresie była o 3% wyższa od nominalnej, przy czym należy pamiętać że rozbudowa została wykonana dopiero w kwietniu, więc można przyjąć że instalacją przekroczy swoją nominalną produkcję o około 10%.

Publimar Lublin

Instalacja

Instalacja o mocy 49,920 kWp, składająca się z 156 modułów Longi LR6-60HPH 320M połączonych z inwerterem 3-F Huawei Sun2000-50KTL-M0 (50 kW). Ukończona i oddana do użytku 19.05.2020 r, instalację uruchomiono 20.06.2020 r. Instalacja pracuje na 6 obwodach złożonych z 22-23 modułów każdy, rozdzielonych na 4 MPP (z uwagi na budowę i wielkość instalacji).

Usytuowanie

Elektrownia słoneczna wykonana na konstrukcji przeznaczone na dachy kryte blachą trapezową. Kąt nachylenia połaci dachu to 12 stopni względem podłoża. Instalacja skierowana niemal idealnie na południe (kierunek S). Na połaci dachu występuje okresowe zacienienie - późną jesienią oraz w ziemi z uwagi na rosnące w pobliżu budynku drzewa. Wysokość budynku to około 9 m, lokalizacja okolice centrum Lublina wśród zabudowy przemysłowej i usługowej. Instalacja znajduje się na dachu budynku należącego do lubelskiej siedziby firmy Hurtownia Mięsa i Wędlin Publimar.
 

Uzyski (sezon produkcyjny marzec - październik włącznie)

Maksymalna moc chwilowa instalacji to 45,332 kW. Przeciętne dzienne uzyski z instalacji kształtowały się pomiędzy 210 a 346 kWh/dzień . Miesięczne uzyski z instalacji to od 5500 do 7880 kWh/miesiąc (od lipca do września włącznie). Sumaryczny (niepełny rok) uzysk energii z instalacji to 25110 kWh (okres od końca czerwca 2020 do połowy października 2020).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Śmiało! Wybierz preferowany środek komunikacji i skontaktuj się z nami, na pewno znajdziemy wspólny temat, szczególnie w zakresie rozwiązań fotowoltaicznych.

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu

Telefon: +48 510 177 778
Email: biuro@zielonae.pl