page-4187

Blog o fotowoltaice

  • Home
  • Blog
  • Jakie zmiany w systemie opustów dla prosumentów?
10 czerwca 2021

Jakie zmiany w systemie opustów dla prosumentów?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało projekt nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jedną z największych zmian, która wpływa bezpośrednio na prosumentów jest zakończenie systemu opustów. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w poniższym artykule.

Kim jest prosument?

Prosument to właściciel instalacji fotowoltaicznej, który jest równocześnie producentem oraz konsumentem energii elektrycznej. W uproszczeniu jest to osoba, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby poprzez instalację fotowoltaiczną. Osoba ta może jednocześnie magazynować wyprodukowaną energię, a także przekazać ją do sieci.

Zasady rozliczania prosumentów

W dotychczasowym systemie rozliczeniowym prosumenci w zamian za wprowadzanie do sieci nadwyżek wyprodukowanej energii mogli otrzymać opust w wysokości 80% (w przypadku instalacji do 10 kW) lub 70% ( w przypadku instalacji 10-50 kW) – liczony od pobranej z sieci 1 kWh energii. Prosumenci posiadający własne przedsiębiorstwa mieli natomiast dwa wyjścia: system opustów lub sprzedaż nieskonsumowanej energii po średniej cenie. Projekt nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy OZE zakłada objęcie systemem sprzedaży energii po średniej cenie energii z rynku hurtowego wszystkich prosumentów – zarówno indywidualnych, jak i biznesowych.

Jakie zmiany w systemie rozliczania prosumentów?

Ogromną zmianą jest zakończenie systemu opustów, które ma obowiązywać od 2022 roku. Wszystkie mikroinstalacje oddane do użytku od 1 stycznia 2022 roku nie będą, więc objęte tym systemem. Prosumenci otrzymają jednak bezterminową możliwość sprzedaży nadwyżek energii do sprzedawcy zobowiązanego. Cena wyprodukowanej przez prosumentów energii ma wynosić 100% średniej ceny energii na rynku w poprzednim kwartale. Co ciekawe pozostali sprzedawcy energii będą mogli zaoferować lepsze ceny i warunki zakupu energii.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z naszą firmą – tel. 510 177 778 lub e-mail: biuro@zielonae.pl. Fotowoltaika dla domu, biura czy rolnictwa to nasza specjalność, dlatego chętnie przedstawimy Ci swoją ofertę. Zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *