Elektrownie PV dla biznesu

_

Elektrownie słoneczne dla biznesu

Przy podejmowaniu decyzji o zainwestowaniu w nowe źródło energii dla firmy najważniejszym jest

wyliczenie stopy zużycia dziennego energii elektrycznej. Zapotrzebowanie na energię firm wzrasta

wraz z kupnem nowego sprzętu oraz razem z rozwojem firmy.

 

Pierwszym ogniwem odczuwającym podwyżki narzucane przez państwo są zwykle przedsiębiorcy,

nie inaczej jest z rosnącą ceną prądu. Sposobem na zatrzymanie zwiększających się kosztów jest

inwestycja we własne źródło energii.

Zapotrzebowanie na energię firm wzrasta wraz z kupnem nowego sprzętu oraz razem z rozwojem biznesu. Przy podejmowaniu decyzji o zainwestowaniu w nowe źródło energii dla firmy najważniejszym jest wyliczenie stopy zużycia dziennego energii elektrycznej.

Inwestycja nowoczesną helioelektrownie to:

  • Rozliczenie za energię zużytą i wyprodukowaną na zasadach umowy kupna-sprzedaży
  • Częściowe uniezależnienie się od wahań cen energii elektrycznej
  • Możliwość przesunięcia środków wydatkowanych na energię elektryczną na inne potrzeby firmy
firma

Jak Twoja firma może zyskać dzięki elektrowni słonecznej?

Elektrownia słoneczna to doskonała inwestycja dla przedsiębiorstw zapewnia przede wszystkim niezależność i długookresową oszczędność. Produkcja energii odbywa się na własne zużycie, co zmniejsza rachunki za prąd. Ponadto elektrownia słoneczna pozwala na budować pozytywny wizerunek firmy, która jest symbolem czystego środowiska. W ramach naszych usług wykonujemy audyt i sprawdzamy warunki techniczne niezbędne do instalacji elektrowni słonecznej. Następnie przygotowujemy projekt koncepcyjny oraz doradzamy w sposobach sfinansowania elektrowni PV. Służymy również radą w kwestiach procedur administracyjnych oraz uzgadniamy warunki przyłączenia do sieci. Na sam koniec instalujemy elektrownię słoneczną oraz zapewniamy serwis powykonawczy.

Przy inwestycji w helioenergetykę dla Twojego biznesu należy pamiętać o:

  • Wzrastających cenach energii, co bezpośrednio może się przełożyć na opłacalność produkcji w przyszłych latach

  • Rozliczeniu kosztu instalacji w cenie netto – w przypadku instalacji PV VAT wynosi 23%

  • Możliwość wpisania instalacji jako środek trwały firmy, co umożliwia odpisanie wartości instalacji od podatku dochodowego przedsiębiorstwa

  • Rozliczanie energii na podstawie umowy kupna-sprzedaży – każdy kilowat wyprodukowanej w instalacji energii, sprzedawca energii ma obowiązek odkupić w cenie 80% ceny prądu w roku poprzednim

  • Planowanej przez władzę ustawodawczą propozycji rozliczania firm na zasadach osób fizycznych (system prosument)

1222

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!